Poslat mail Úvodní stránka

PROFIL FIRMY


Dovolujeme si Vám tímto v krátkosti představit naší reklamní agenturu MB REKLAMA, která byla založena již v roce 2000 a jejíž hlavní činností je především podpora podnikatelských subjektů v oblasti venkovní reklamy a marketingu. Tato podpora je všem našim klientům poskytována zejména prostřednictvím široké nabídky velkoplošných a maloplošných reklamních zařízení, která jsou realizována formou reklamních bannerů, billboardů, reklamních desek a reklamních maleb, počínaje grafickým návrhem po výrobu a konečnou instalaci.

Všechny naše venkovní reklamní plochy jsme v průběhu naší činnosti pečlivě vybírali s důrazen na atraktivní umístění s dobrou viditelností tak, aby reklamní plochy pomáhaly našim klientům zvýrazňovat své společnosti v tvrdém konkurenčním prostředí, zároveň sloužily jako efektivní podpůrný prostředek prodeje a v neposlední řadě působily jako elegantní navigační systém spojený s image reklamou, která v dnešní době hraje nemalou úlohu v získávání důvěry maloobchodního zákazníka. Z dalších reklamních činností, kterými se intenzivně zabýváme a které umíme velice zajímavě nabídnout všem našim klientům, bychom rádi zmínili hlavně velkoplošný tisk, který v regionu teplicka nabízíme za bezkonkurenční ceny.

Působnost naší dynamicky se rozvíjející reklamní agentury, jenž se svým profesionálním přístupem snaží řešit veškeré požadavky svých klientů, je zaměřena zejména na oblast teplicka a jeho přilehlého okolí a to především z důvodu našeho přesvědčení, že kvalita je důležitější než kvantita. Za dobu našeho působení jsme zrealizovali řadu úspěšných reklamních kampaní jak velkým nadnárodním firmám, které mají na teplicku své pobočky a zastoupení tak i středné velkým a malým společnostem, přičemž řada z nich se na nás opakovaně spokojeně obrací.

Na závěr chceme připomenout náš slogan " S NÁMI VÁS NIKDO NEPŘEHLÉDNE " což je zároveň náš největší úkol, který jsme si na naší cestě vytýčili a jenž se snažíme každý den profesionálně naplňovat takovým způsobem, aby naši zákazníci byli nadmíru spokojeni, že jejich reklama na našich reklamních nosičích dostatečně zaujala patřičnou cílovou skupinu.